Thaisiamglass,กระจกเชียงใหม่  
WELCOME
 
ไทยสยาม
ร้านกระจกไทยสยามอลูมิเนียม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2539 โดยเริ่มจากการเปิดธุรกิจที่จังหวัด สุพรรณบุรี เป็นแห่งแรก และได้ดำเนิน ธุรกิจเป็นเวลา 3 ปี จนถึง พ.ศ.2542 จึงได้ย้ายกิจการมาเปิดที่จังหวัด เชียงใหม่ ต่อจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมเป็นระยะเวลา 21ปี โดยทางร้านได้รับทำ เกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม และ มุ้งลวดทุกชนิด โดยมีพนักงานที่พร้อมในการทำงาน โดยสามารถทำได้ในพื้นที่ทั้งหมด ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางเราจะเน้นถึงการบริการ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นความรวด เร็ว ทันใจ รวมถึง คุณภาพที่ดีเยี่ยมและราคาที่เป็นกันเอง
 
ผลงานของบริษัท